195 fahrradkurier macht eine lieferung stockfoto istock.com 1155031431 piksel 700x330 3

Εταίροι

Το έργο θα υλοποιηθεί από τους ακόλουθους εταίρους:

Συντονιστής Εταίρος

Επικεφαλής εταίρος – BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbh

Pohlstraße 67
DE – 10785 Berlin
www.bgz-berlin.de

Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Dr. des. Tiziana Destino
Τηλ.: +49 30 80 99 41 18
E-Mail: destino@bgz-berlin.de

Περισσότερα για το BGZ

Η BGZ είναι ένας κοινός φορέας του ιδιωτικού και του δημόσιου (μη κερδοσκοπικού) τομέα με έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας, στον οποίο ανατίθεται η αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών προκλήσεων και η υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής κρατικών πολιτικών.

Η BGZ μεταφέρει τις κρατικές στρατηγικές σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης και υλοποιεί έργα μέσω της συνεργασίας με περιφερειακούς επιχειρησιακούς φορείς, την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη χάραξη πολιτικής για να υποστηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και λύσεων που προσφέρουν οφέλη στην κοινωνία και στις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Σε αυτό το πλαίσιο, η επέκταση της ποδηλασίας & των ποδηλάτων αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Βερολίνου για τη μείωση των εκπομπών και την επέκταση της οικολογικής κινητικότητας.

Εταίρος σε Βέλγιο:

European Cyclists’ Federation (ECF)
Mundo Madou, Rue de la Charité 22
BE 1210 Brüssel
www.ecf.com

Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Lilia Raicu
E-Mail: l.raicu@ecf.com

Περισσότερα για το ECF

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF), είναι μια οργάνωση-ομπρέλα για τις οργανώσεις ποδηλασίας σε όλη την Ευρώπη. Με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο), η Ομοσπονδία είναι ο σημαντικότερος θεσμικός φορέας προώθησης και υποστήριξης της ποδηλασίας ως βιώσιμου και υγιεινού μέσου μεταφοράς και αναψυχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ECF συγκεντρώνει 60 οργανώσεις-μέλη από 46 χώρες με στόχο να κάνει περισσότερους ανθρώπους να κάνουν ποδήλατο και να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και την οδική ασφάλεια για τους ποδηλάτες. Η κύρια αποστολή της Ομοσπονδίας είναι να απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό του ποδηλάτου, να προωθήσει την πολύ-τροπικότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα και να προάγει την ευημερία των πολιτών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Ομοσπονδία επιδιώκει να αλλάξει συμπεριφορές, να προκαλέσει αλλαγές πολιτικής, να προωθήσει την κατάρτιση και να τονώσει τις επενδύσεις για τη δημιουργία βελτιωμένων συνθηκών για την ποδηλασία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εταίρος σε Ελλάδα:

Exelia E.E. (EXELIA)
Leoforos Kifisias 296
GR Chalandri 152 32
www.exelia.gr/en

Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Aglaia Vourda
E-Mail: info@exelia.gr

Περισσότερα για το EXELIA E.E.

Η EXELIA είναι μια εταιρεία δημιουργικών λύσεων με 10 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, με έδρα την Αθήνα.

Η EXELIA προσφέρει συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες δια βίου μάθησης σε διάφορες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ψηφιακές δεξιότητες, βασισμένες σε καινοτόμες παιδαγωγικές μεθοδολογίες, όπως η μάθηση μέσω παιχνιδιών. Η EXELIA ειδικεύεται στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών ως παράγοντα που επιτρέπει την καινοτομία και την αριστεία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αναπτύσσοντας προηγμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, υλικό και εργαλεία, όπως ηλεκτρονικά βιβλία,
προσομοιώσεις (σοβαρά παιχνίδια), Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs) και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (OERs).

Εταίρος σε Κροατία:

Sveučilište u Zagrebu (UZ)
Trg Republike Hrvatske 14
HR 10000 Zagreb
www.unizg.hr

Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Prof. Dr. Sc. Kristijan Rogić
E-Mail: krogic@fpz.hr

Περισσότερα για το Sveučilište u Zagrebu (UZ)

Το Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ (UZ) είναι το παλαιότερο και πιο διάσημο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κροατία και το δεύτερο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών προγραμμάτων στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, τη Μηχανική, τις Τέχνες, τη Βιοτεχνολογία και τη Βιοϊατρική.

Η αποστολή του Πανεπιστημίου είναι να προάγει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της επιστημονικής αριστείας, της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και των εξαιρετικών επαγγελματικών σπουδών.

Το UZ δεσμεύεται επίσης να διεξάγει έρευνα αιχμής σε τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης και σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ανθεκτικές, βιώσιμες και ανταγωνιστικές τοπικές κοινότητες.

Εταίρος σε Αυστρία:

European Certification and Qualification Association GmbH (ECQA)
Rechte Kremszeile 62
AT 3500 Krems
www.ecqa.org

Υπεύθυνος/η επικοινωνίας: Andreas Riel
E-Mail: Riel_Andreas@ecqa.org

Περισσότερα για το ECQA

Η European Certification and Qualification Association GmbH (ECQA GmbH), είναι μια κερδοσκοπική ένωση με έδρα το Krems (Αυστρία), η οποία παρέχει ένα σύστημα πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ (ενιαίο) για δεξιότητες και ικανότητες σε διάφορα επαγγέλματα, καθώς και μικρο-πιστοποιήσεις και αναγνωρίσεις για επιλεγμένες μεμονωμένες δεξιότητες/ικανότητες.

Αποστολή της ECQA GmbH είναι η υποστήριξη της αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται σε όλες τις μορφές μάθησης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων απόδοσης που αντικατοπτρίζουν τα σύγχρονα εργασιακά καθήκοντα και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, όπως αυτές ζητούνται από τους εργοδότες. Για το σκοπό αυτό, η ECQA GmbH βασίζεται σε ένα ευρύ και συνεχώς ευρυνόμενο δίκτυο βιομηχανικών και ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων σε διάφορους
κλάδους/επαγγέλματα για την επικαιροποίηση και προσαρμογή των πλαισίων ικανοτήτων και των περιγραφών επαγγελματικών προφίλ (που αναφέρονται ως κάρτες δεξιοτήτων) στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Close